16մլն զոհերի հիշատակի ոգեկոչում. լրացել է Առաջին համաշխարհային պատերազմի 100-րդ տարելիցը

http://goo.gl/FPsTEO

  • Total Views

    88

  • Total Like:

  • Total Dislike:

  • Total Favorite:

    0

  • Total Comments: