Առաջին աշխարհամարտի հայկական հետքը՝ հայ-ֆրանսիական օն-լայն թանգարանում

Առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության պատմական փաստերն ու հանրությանը մինչև այժմ անհայտ դրվագները տեղ կգտնեն վիրտուալ դաշտում:

 • Total Views

  26

 • Total Like:

  0

 • Total Dislike:

  0

 • Total Favorite:

  0

 • Total Comments:

  0